ขนย้ายเครื่องจักรกรุงเทพ

ตัวอย่างผลงาน 1
งาน : ตู้คอมเพรสเซอร์ 4 ตู้ และ หม้อ Boiler 2 ตัว

ตัวอย่างผลงาน 2
งาน : ย้ายโรงงานจาก ปราจีนบุรี มา สระบุรี

ตัวอย่างผลงาน 3
งาน : ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) 13 ตู้

ตัวอย่างผลงาน 4
งาน : เครื่อง Generator 2 เครื่อง และ ปั๊ม 6 ลูก

ตัวอย่างผลงาน 5
งาน : หม้อแปลงไฟฟ้า 3 ลูก

ขนย้ายเครื่องจักรกรงเทพ , ขนย้ายเครื่องจักร , ย้ายเครื่องจักร กรุงเทพ , ติดตั้งเครื่องจักร , ติดตั้งเครื่องจักรกรุงเทพ , ขนย้ายสินค้า กรุงเทพ , ขนย้ายเครื่องจักรออกต่างจังหวัด

© 2015-2022 pvs-serviceandlogistics.com All Rights Reserved. ขนย้ายเครื่องจักรกรุงเทพ