ขนย้ายเครื่องจักรกรุงเทพ

1. การขนย้ายเครื่องจักรภายในพื้นที่ คือ การขนย้ายเครื่องจักรภายในโรงงานหรืออาคารต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยน Lay-out line การผลิต เป็นต้น

2. การขนย้ายเครื่องจักรภายนอก(แบบเหมาเที่ยว) คือ การขนย้ายเครื่องจักรจากหน้างานไปส่งยังปลายทางที่กำหนด เช่น Load เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขึ้นรถบรรทุกและไปส่งไปยังปลายทางที่กำหนดและทำการLoad เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ลงจากรถบรรทุกและนำไปวางตามตำแหน่ง

3. Packing เครื่องจักร คือ การนำ Bubble sheet, Protection film sheet มาพันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันการกระแทกหรือเป็นรอยขีดข่วนแล้วนำใส่ลังไม้เพื่อPackingและนำไปส่งสินค้าต่อไป

4. นำ สินค้า เข้า-ออก จาก ตู้ คอนเทรนเนอร์ คือ การนำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เข้า-ออกจากตู้คอนเทรนเนอร์เพื่อนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปส่งยังปลายทางหรือนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปวางตาม Lay-out ที่กำหนด

ขนย้ายเครื่องจักรกรงเทพ , ขนย้ายเครื่องจักร , ย้ายเครื่องจักร กรุงเทพ , ติดตั้งเครื่องจักร , ติดตั้งเครื่องจักรกรุงเทพ , ขนย้ายสินค้า กรุงเทพ , ขนย้ายเครื่องจักรออกต่างจังหวัด

© 2015 pvs-serviceandlogistics.com All Rights Reserved. ขนย้ายเครื่องจักรกรุงเทพ