ขนย้ายเครื่องจักรกรุงเทพ

บริษัท P.V.S. SERVICE & LOGISTICS CO.,LTD ก่อตั้งเมื่อ 2015 เป็นกิจการเกี่ยวกับการบริการได้แก่ การขนย้าย, และประกอบเครื่องจักรทั่วประเทศไทย เราเริ่มจากการเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแต่ 2538 – 2558 เป็นระยะเวลา 20 ปี เราได้ทำการขนย้ายเครื่องจักรและประกอบเครื่องจักรให้กับหลายบริษัททั่วประเทศ เราจึงมีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงมากทางเราจึงต้องการรับงานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การขนส่งอุปกรณ์ต่างๆตามโรงงานหรือบริการทั่วไป จึงได้เกิดบริษัท P.V.S SERVICE & LOGISTICS CO.,LTD ขึ้นมารองรับงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ชื่อบริษัท : P.V.S SERVICE & LOGISTICS CO.,LTD
วันที่จดทะเบียน : 29 สิงหาคม 2557
หมายเลขจดทะเบียนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125557019331
ทุนจดทะเบียน : 1 ล้านบาท
บุคลากรของบริษัท : หัวหน้างาน 3 คน พนักงาน 10 คน วิศวกร 1 คน
ที่ตั้ง : 644/3 ซ.ท่าดินแดง16 เขต/แขวงคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ขนย้ายเครื่องจักรกรงเทพ , ขนย้ายเครื่องจักร , ย้ายเครื่องจักร กรุงเทพ , ติดตั้งเครื่องจักร , ติดตั้งเครื่องจักรกรุงเทพ , ขนย้ายสินค้า กรุงเทพ , ขนย้ายเครื่องจักรออกต่างจังหวัด

© 2015 pvs-serviceandlogistics.com All Rights Reserved. ขนย้ายเครื่องจักรกรุงเทพ